Загальна інформація

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Мурованокуриловецької районної ради Вінницької області» створено рішенням сесії  Мурованокуриловецької районної ради від 6 січня 2011  року №34 відповідно до Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві».

мур-кур цпмсд

Ліцензійною комісією Міністерства охорони здоров’я України видана ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики (Наказ МОЗ України № 1507 від 16.08.2018 року).

Акредитаційною комісією при Департаменті охорони здоров’я Вінницької ОДА заклад акредитований на першу категорію (Наказ ДОЗ ОДА №66 від 16.01.2018 року).

Основною метою діяльності Центру є забезпечення організації кваліфікованої первинної лікувально-профілактичної допомоги населенню міста, проведення комплексу профілактичних заходів з попередження і зниження захворюваності, інвалідності і смертності, раннього виявлення захворювань, надання прикріпленому за сімейно-територіальним принципом та за укладеними деклараціями населенню кваліфікованої первинної лікувально-профілактичної допомоги, здійснення моніторингу за станом здоров’я, забезпечення дотримання прав і обов’язків пацієнтів.

В структуру центру входять: 7 лікарських амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 26 фельдшерсько-акушерських пунктів, а також – адміністративний відділ, інформаційно-аналітичний відділ, бухгалтерія з планово-економічним відділом, діагностична лабораторія, господарський відділ.

На територіі обслуговування проживає 25407 чоловік, з них 4341 дитячого населення, 5548 осіб віком понад 65 років.

  1. — Мурованокуриловецька амбулаторія ЗПСМ – 14095 ,
  2. — Вищеольчедаївська АЗПСМ – 2288
  3. — Лучинецька АЗПСМ – 2114
  4. — Михайлівська АЗПСМ – 2721
  5. — Немерчанська АЗПСМ – 908
  6. — Обухівська АЗПСМ – 1638
  7. — Снітківська АЗПСМ – 1643

Згідно з національною  кампанією з вибору пацієнтами лікарів  станом на 1 жовтня 2018 року підписано 16 130 декларацій з лікарями загальної практики – сімейної медицини та   педіатрами.

Первинна медична допомога надається пацієнтам в амбулаторіях Центру і на дому  9 лікарями загальної практики – сімейної медицини та  2 педіатрами. У Центрі працюють 29 медичних сестер загальної практики-сімейної медицини .

Відвідування до лікарів ЗПСМ

2015р. 39072
2016 р. 35271
2017 р. 28434

Народжуваність

2015 р. 112
2016 р. 101
2017 р. 106

Смертність населення

2015 р. 230
2016 р. 226
2017 р. 232

В Центрі первинної медико-санітарної допомоги Муровано-куриловецької районної ради  функціонує денний стаціонар на 52 ліжка, де щороку лікується близько тисячі пацієнтів.  Денний стаціонар  дозволяє забезпечити пацієнтів своєчасною, якісною і ефективною лікувально-діагностичною, профілактичною і реабілітаційною допомогою на рівні, максимально наближеному до стаціонарної допомоги.

Відповідно до визначених Статутом завдань, Центр первинної медико-санітарної допомоги надає наступні послуги:

1.Динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів із використанням фізикальних, лабораторних та інструментальних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

2.Проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів.

3.Динамічне спостереження за пацієнтами із діагностованими хронічними захворюваннями (супровід пацієнтів із хронічними захворюваннями та станами), що включає комплекс діагностичних та лікувальних втручань, які передбачені галузевими стандартами.

4.Надання в межах ПМД невідкладної медичної допомоги у разі розладу фізичного чи психічного здоров’япацієнтам, якщо такий розлад стався під час прийому пацієнта лікарем з надання ПМД та якщо пацієнт не потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

5.Направлення відповідно до медичних показань пацієнтів, які не потребують екстреної медичної допомоги, для надання їм вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

6.Взаємодія з надавачами вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта.

7.Проведення обов’язкових медичних втручань щодо пацієнтів з наявними факторами ризику розвитку окремих захворювань.

8.Проведення профілактичних втручань, що включає: вакцинацію відповідно до вимог календаря профілактичних щеплень; підготовлення та надсилання повідомлень про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення; проведення епідеміологічних обстежень поодиноких випадків інфекційних хвороб.

9.Надання консультативної допомоги, спрямованої на усунення або зменшення звичок і поведінки, що становлять ризик для здоров’я (тютюнокуріння, вживання алкоголю, інших психоактивних речовин, нездорове харчування, недостатня фізична активність тощо) та формування навичок здорового способу життя.

10.Динамічне спостереження за неускладненою вагітністю та (у разі потреби) направлення до лікаря акушера-гінеколога закладу вторинної медичної допомоги.

11.Здійснення медичного спостереження за здоровою дитиною.

12.Надання окремих послуг паліативної допомоги пацієнтам усіх вікових категорій, що включає: регулярну оцінку стану важкохворого пацієнта та його потреб; оцінку ступеня болю та лікування больового синдрому; призначення наркотичних засобів та психотропних речовин відповідно до законодавства, включаючи оформлення рецептів для лікування больового синдрому; призначення лікування для подолання супутніх симптомів (закрепи, нудота, задуха тощо); консультування та навчання осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом; координацію із забезпечення медичних, психологічних тощо потреб пацієнта.

13.Направлення пацієнтів відповідно до медичних показань для надання їм паліативної допомоги в обсязі, що виходить за межі ПМД.

14.Призначення лікарських засобів та медичних виробів, технічних засобів медичної реабілітації з оформленням відповідних документів згідно з вимогами законодавства.

15.Ведення первинної облікової документац ії, оформлення довідок, листків непрацездатності та направлень для проходження медико-соціальної експертизи, а також лікарських свідоцтв про смерть.

16.Взаємодія з соціальними службами для пацієнтів, соціальні умови життя яких впливають на здоров’я.

17.Взаємодіяі з суб’єктами системи громадського здоров’я.

Центр ПМСД – це сучасний медичний заклад, який комп’ютеризується для ведення електронної медичної документації та створення умов для отримання пацієнтом он-лайн консультацій обраного сімейного лікаря.

В амбулаторіях Центру створюються комфортні умови для перебування пацієнтів: проводяться ремонті роботи, закуповуються зручні меблі та необхідне обладнання.

В Комунальному некомерційному підприємстві «Центр первинної медико-санітарної допомоги Мурованокуриловецької районної ради Вінницької області» працюють висококваліфіковані медичні кадри, які готові надати максимальний рівень первинної  медичної допомоги та послуг, і провести діагностичні дослідження, на підставі всіх наявних даних поставити діагноз, дати індивідуальні рекомендації по профілактиці захворювань та попередження їх прогресу,  ефективні схеми лікування захворювань відповідно до конкретного клінічного випадку.

Центр функціонує  7 років . За цей час нашими послугами скористалися десятки тисяч пацієнтів. Саме їх задоволення від отриманої допомоги ми вважаємо основним мірилом нашої роботи.

2018-11-01 Переглядів: 1429